2021/22. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

Aktualitások, hírek

2023-05-18
Tisztelt Felhasználók!

2023. 05. 19 - 2023. 05. 21. között a Flexinform Ügyfélszolgálati Portálja migrálásra kerül a JIRA Cloud szolgáltatásába, ugyanis a jelenlegi JIRA server támogatottsága megszűnik.

2023. 05. 21-től a support.flexinform.hu oldalon keresztül nem lehet bejelentéseket tenni, a portál új címe a következő lesz: https://flexinform.atlassian.net/ Sürgős, halaszthatatlan esetben kizárólag 2023. 05. 19-én a 36 20 993 52 53 telefonszámon van lehetőségük segítséget kérni, 2023. 05. 23-tól továbbra is csak írásban van lehetőségük bejelentéseket tenni az új felületen keresztül, melyet ugyanazokon a linkeken keresztül fognak tudni elérni, mint az eddigiekben, az adott szakrendszer fejlécében található linkekre kattintva.

Türelmüket és megértésüket kérjük! Üdvözlettel, Flexinform Kft.
2023-04-25
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023.04.26. napjától kezdve benyújtott támogatási igazolási kérelmek kötelező melléklete lett a "Támogatói nyilatkozat látvány-csapatsport támogatáshoz" megnevezésű nyilatkozat. A nyilatkozatminta az MKOSZ honlapján a TAO 2023 fül alatt található meg. A nyilatkozatot az egyéb dokumentumokhoz szükséges feltölteni. Nyilatkozat hiányában a támogatási igazolási kérelem nem hagyható jóvá!

MKOSZ TAO iroda
2023-02-14
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy az elektronikus kérelmi rendszerben a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatott szervezet módosítási kérelmet adhat be a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is az alábbi megkötésekkel.

1. A fenti módosítás jogcímek közötti módosításnak minősül.
2. A módosítás során az eredetileg jóváhagyott jogcímek (aljogcímek) csak csökkenhetnek, az eredeti jóváhagyásban nem szereplő jogcímen (aljogcímek) csak nőhetnek.
3. Amennyiben Kérelmező olyan jogcímre kér módosítást, amely jogcím esetében nem rendelkezik elkülönített bankszámlaszámmal, úgy a módosítási kérelemmel egyidőben igazolni kell-e a számla megnyitását.
4. Működési költségekre az alap, az első és második hosszabbított időszakban lehetséges csak módosítást benyújtani.
5. Nem adható be módosítás olyan jogcímre, amely eredetileg megítélt jogcím volt, de nem került meghosszabbításra.
6. Az ingatlanhoz fűződő tárgyi eszköz jogcímről módosítani és jogcímre módosítani, a jóváhagyó szervezet előzetes engedélyével lehet.
7. Az új jogcímre vonatkozóan az igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetni.

Kérem a fentiek tudomásul vételét!

Szivélyes üdvözlettel:

Nádai Aina M.
Tao Iroda Jóváhagyás
e-mail: nadai.aina.marta@hunbasket.hu
2023-02-09
Tisztelt Sportszervezetek!

Az MKOSZ elnöksége által elfogadott benchmark, valamint Honvédelmi Minisztérium által közzétett központi benchmark elérhető az MKOSZ honlapján. (https://hunbasket.hu/tao/2023/)

Egyúttal tájékoztatjuk a sportszervezeteket arról, hogy a 2023/2024-es kérelmi rendszer (https://mkosztao2023.flexinform.hu/) megnyitásra került, azonban a kérelmeket csak szerkeszteni lehetséges, a beküldés funkció – további értesítésig – nem elérhető.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Nádai Aina M.
(nadai.aina.marta@hunbasket.hu)
MKOSZ TAO Jóváhagyás
2022-12-16
Tisztelt Felhasználóink!

Az Opten Kft. a mai nap folyamán 16:00-tól kezdődően a tájékoztatásuk alapján néhány órán keresztül rendszerkarbantartást végez, ami érinti a Flexinform Kft. rendszereiben használt OPTEN interface működését is, amivel cégek adatai kerülnek automatikusan kitöltésre, betöltésre. Így az a funkció nem fog működni. Amennyiben december 16-át követően problémát tapasztalnak, hívják az OPTEN Kft-t a 36 1 222 3130-as központi számon.

Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,
Flexinform Kft.
2022-11-11
Tisztelt Sportszervezetek!

A Magyar Közlöny 181. száma tartalmazza a Kormány 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendeletét, amely szerint a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatott szervezet módosítási kérelme a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

E rendelkezést a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

MKOSZ TAO Iroda
2022-09-27
Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a NISZ Zrt. egyes szolgáltatásain 2022.10.01. 20:00-tól 2022.10.02. 06:00-ig karbantartást végez. Ezen időszak alatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
 • SZÜF Portál - Levelezés (tarhely.gov.hu)
 • ÁNYK Gateway:
  • ÁNYK nyomtatványok beküldése,
  • SZÜF (magyarorszag.hu) iForm beküldés,
  • ePapír beküldés,
  • eHR beküldés,
  • EFO és EFO PRO mobilalkalmazásokból való beküldés.
 • NISZ BKSZ (hivatali, cégkapu és KÜNY tárhelyről való küldés)
 • Cégkapu regisztráció (cegkapu.gov.hu)
 • Régi ügyfélkapu azonosítás (gate.gov.hu)
 • Régi ügyfélkapu azonosítást használó AVDH szolgáltatás
Összegezve tehát a felhasználóknak bár lesz lehetőségük azonosítani magukat a Központi Azonosítási Ügynök segítségével, de semmilyen űrlapbeküldéssel vagy dokumentumfogadással járó elektronikus ügyintézési folyamatot nem fognak tudni lefolytatni.

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

2022-08-31
Tisztelt Sportszervezetek!

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának látvány-csapatsport támogatás keretében fennálló maradvány összegek visszautalására megjelölt bankszámlaszáma a következőre változott:

10023002-01009356-05050031

Kérjük, hogy a jövőben esedékes visszafizetéseket már a fenti bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni!
A Szakszövetségünket megillető igazgatási díjak esetében a számlaszámok nem változtak.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

MKOSZ TAO Iroda
2022-08-14
Tisztelt Sportszervezetek!

Kérem, hogy amennyiben a hosszabbítások beküldése során olyan hiba merül fel, ami miatt a hosszabbító kérvényt nem tudják beküldeni, készítsenek képernyő képet és küldjék meg az sfp szám feltüntetésével a nadai.aina.marta@hunbasket.hu e-mail címre.
És minden hosszabbítás beküldésével kapcsolatos hibát 2022. 08. 14. éjfélig az Elektronikus Kérelmi Rendszer „Üzenetek” menüpontján legyenek szívesek jelezni, a probléma rövid leírásával és az sportfejlesztési program számának feltüntetésével.

Üdvözlettel:

Nádai Aina M.
MKOSZ Jóváhagyás
2022-08-11
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2021/2022-es támogatási időszak (2021.07.01-2022.06.30.) elszámolásainak benyújtási határideje 2022. augusztus 14. vasárnap.
A 2021/2022-es sportfejlesztési programok elszámolását kötelező elektronikus úton benyújtani 2022. augusztus 14. vasárnap 23:59 percig.
Szombaton (augusztus 13.) és vasárnap (augusztus 14.) 8:00-16:00-ig Egyed Viktort lehet keresni az elektronikus elszámolással kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az alábbi elérhetőségeken:
Telefonszám: 06 30 999 1106
E-mail cím: egyed.viktor@hunbasket.hu
A korábbi sportfejlesztési programok meghosszabbított támogatási időszakához kapcsolódó elszámolásokat papír alapon kötelező benyújtani postai úton vagy személyesen. Rendkívüli esetben szombaton (augusztus 13.) és vasárnap (augusztus 14.) 8:00-16:00-ig van lehetőség az elszámolásokat személyesen benyújtani az MKOSZ székházában (2040 Budaörs, Liget u. 12.).

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

MKOSZ TAO Iroda
2022-07-29
Tisztelt Címzettek!

Hivatkozással a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet 7. § 2(b); 14. § 2, 7; és a 15. § 1 bekezdésében foglaltakra, tájékoztatom, hogy a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium elkülönített fizetési számlájára kell teljesíteni a látvány-csapatsport támogatás keretében fennálló visszafizetési kötelezettséget.
A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság maradvány visszafizetésére szolgáló bankszámlaszáma a következő számlaszámra változott:

10023002-01009356-05050031

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság igazgatási számlaszáma a következő számlaszámra változott:

10023002-01780499-00000000

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

MKOSZ TAO Iroda
2022-07-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy az MKOSZ által hivatalból meghosszabbításra került a 2021. júl. 1. – 2022. jún. 30. támogatási időszakra vonatkozó, az MKOSZ felé benyújtandó (300 millió forint alatti értékű) elszámolások beadási határideje.

Kérem, hogy a hosszabbító kérvény beadása előtt véglegesítsék a támogatási igazolásaik státuszát (végleges, részben utalt, semmit sem utalt).

Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítás alatt álló sportfejlesztési programok esetén is engedi a rendszer hosszabbítási kérvény beadását.

Kérem, hogy a hosszabbítandó összeg rendelkezésre állást igazoló napi bankszámla kivonatot küldjék meg, amely az elszámolás beadásának napján, vagy azt megelőző napon állítottak ki. (Amennyiben havi bankszámla áll csak rendelkezésre, akkor az utolsó havi bankszámla csatolása mellett az elszámolás beadásának napján, vagy azt megelőző napon, a bank által kiállított, hiteles (pecsétes) banki igazolást is csatoljanak.)

A hosszabbítandó támogatási összegekből kizárólag a hosszabbító határozat kézhezvételét követően lehet költeni.

Tekintettel arra, hogy az MKOSZ a jóváhagyás tekintetében elektronikusan tartja a kapcsolatot a sportszervezetekkel, kérem, amennyiben technikai problémájuk akad a hosszabbító kérvény beadásával kapcsolatban, készítsenek képernyő képet, és a Flexinform JIRA felületén jelezzék a problémát a Technikai Supportnak, valalmint az EKR-ben az „Üzenetek” menüpontban írják meg a bejelentés számát, a probléma rövid leírásával és az sportfejlesztési program számának feltüntetésével.

Technikai problémának minősül például:
- a rendszerbe nem tudnak mellékletet feltölteni
- a feltöltött mellékletet nem érzékeli a rendszer
- hibát jelez a rendszer, amelyet nem tudnak elhárítani
- valamilyen okból nem tudják a kérelmet beküldeni

Az elszámolások és a hosszabbítási kérvények egyidejű beadásának – jogvesztő – határideje: 2022. 08. 14. napja. (A 300 millió forintot meghaladó sportfejlesztési programok esetében az elszámolást ellenőrző szervezetnél érdeklődjenek az elszámolás leadásának határidejéről.)

Minden hosszabbítás beküldésével kapcsolatos hibát 2022. 08. 14. napjáig az Elektronikus Kérelmi Rendszer „Üzenetek” menüpontján legyenek szívesek jelezni, a probléma rövid leírásával és az sportfejlesztési program számának feltüntetésével.

Üdvözlettel:

Nádai Aina M.
MKOSZ Jóváhagyás

2022-07-18
Tisztelt Sportszervezetek!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, mint a hatáskörébe tartozó sportszervezetek vonatkozásában a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának jogszabály által kijelölt ellenőrző szervezete – hivatkozással a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 13. § (2a) bekezdésében foglaltakra – az elszámolás határidejét 2022. augusztus 14. napjáig hivatalból meghosszabbítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon sportszervezetek vonatkozásában, amelyeknél az ellenőrzési feladatokat a Honvédelmi Minisztérium látja el, jelen értesítésben foglaltak nem alkalmazhatóak. Esetükben javasolt az elszámolás benyújtási határidejének meghosszabbítására irányuló kérelem Honvédelmi Minisztérium részére történő beküldése.


Jelen döntés a valamennyi folyamatban lévő sportfejlesztési program elszámolása vonatkozásában hatályos.


Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.
2022-06-28
Tisztelt Sportszervezetek!

A módosítások beadási határideje 2022. június 30. napja.
A módosítások folyamatosan, a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra, ezért kérem, hogy a fenti határidőre való tekintettel, amennyiben több módosítást is szeretnének beadni, jelezzék felém a sportfejlesztési program számának megadásával, "Üzenetek" fülön, az EKR-ben.

Nádai Aina M.
MKOSZ Jóváhagyás
2022-06-10
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy technikai hiba miatt pár napig nem lehetett módosítást benyújtani. A hibát javították.
Kérem, ha technikai hibát észlelnek, azt jelezzék a TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál) felé a hiba elhárítása érdekében.
Kérem, hogy a bejelentéseket osszák meg velem is a JIRA felületén keresztül (nadai.aina.marta@hunbasket.hu)!

Üdvözlettel:

Nádai Aina M.
TAO Jóváhagyás
2022-05-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Ismételten felhívjuk a támogatott szervezetek figyelmét arra, hogy a 2021/2022-es kérelmi felületen jóváhagyott programok elszámolásai már kizárólag elektronikus úton lesznek benyújthatóak az ellenőrző szervezet részére.
A https://mkosztao2021.flexinform.hu/ felületen a bizonylatok feltöltésére a támogatási időszak kezdetétől van lehetősége a támogatott szervezeteknek.
Javasoljuk a bizonylatok folyamatos rögzítését, és feltöltését a rendszerbe, mivel az elektronikus elszámolási rendszer megismerése időt vehet igénybe.

Az elektronikus elszámolással kapcsolatos felhasználói kézikönyv, valamint az eddigi kérdések és tapasztalatok alapján készült gyakran ismételt kérdések dokumentumok frissítésre kerültek, ezek elérhetőek a http://hunbasket.hu/tao/2021/ honlapon.

A dokumentumok szkennelésénél fokozottan ügyeljenek a TAO EKR elszámolás felhasználói kézikönyvben szereplő szkennelési tájékoztatóban foglaltakra, mivel tárhelybővítésre kizárólag indokolt esetben van lehetőség.

MKOSZ TAO Iroda
2022-05-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon az Elnökség által a Sportszervezetek részére biztosított MŰKÖDÉSI keret elfogyott, ezért a működési jellegű támogatásokra vonatkozó kérelmek benyújtási lehetőségét felfüggesztjük.

MKOSZ TAO Iroda
2022-05-04

Tisztelt Sportszervezetek!
 


2022. 05. 06. 20:00-kor a NISZ Zrt. tanúsítványcserét végez el a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás esetében. A tanúsítványcserét kollégáink a lehetőségekhez képest a minél hamarabb el fogják végezni, amíg a csere nem történik meg, az ügyfélkapus azonosítás nem lesz sikeres. Amennyiben a NISZ Zrt. oldalán minden megfelelően alakul, terveink szerint 2022. 05. 06. 21:00-kor mindegy évadba lehetséges lesz a belépés.


Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!


Üdvözlettel,


Flexinform Support

2022-02-04

Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022/23-as felületen (https://mkosztao2022.flexinform.hu) adhatóak be 2022. február 28. éjfélig az új sportfejlesztési programok .

A kérelmek kizárólag elektronikus úton adhatóak be, a határidő jogvesztő, ezért kérem, hogy sportfejlesztési programokhoz tartozó tanúsítványokat, dokumentumokat, mellékleteket szerezzék be időben.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az MKOSZ elnökségének döntése alapján:

A sportszervezetek csak olyan felújítást tervezzenek be a 2022/2023-as sportfejlesztési programjuk részeként, melyek a csarnokok parketta, palánk vagy eredményjelző felújítására vonatkoznak, vagy olyan tényező elhárítására, mely ellehetetleníti a létesítmény használatát (pl: beázás, balesetveszély, stb…).

Techikai probléma esetén a „Bejelentés” menü pont használatával kérhetnek segítséget a Flexinformtól.

A sportfejlesztési programmal kapcsolatos egyéb kérdéseiket a nadai.aina.marta@hunbasket.hu e-mail címre küldhetik,

vagy ügyintézési időben

Hétfő 9-11 óra között
Kedd 12-15 óra között
Szerda 12 – 15 óra között
Csütörtök 9 – 11 óra között
Péntek 9-11 óra között

06/30/6907221 mobilszámon érnek el.

Üdvözlettel:

Nádai Aina M.
MKOSZ Jóváhagyás
2022-01-18
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk a támogatott szervezetek figyelmét arra, hogy a 2021/2022-es kérelmi felületen jóváhagyott programok elszámolásai már kizárólag elektronikus úton lesznek benyújthatóak az ellenőrző szervezet részére.
A https://mkosztao2021.flexinform.hu/ felületen a bizonylatok feltöltésére a támogatási időszak kezdetétől van lehetősége a támogatott szervezeteknek.
Javasoljuk a bizonylatok folyamatos rögzítését, és feltöltését a rendszerbe, mivel az elektronikus elszámolási rendszer megismerése időt vehet igénybe.
Az elektronikus elszámolással kapcsolatos felhasználói kézikönyv, valamint az eddigi kérdések és tapasztalatok alapján készült gyakran ismételt kérdések dokumentum elérhető a http://hunbasket.hu/tao/2021/ honlapon.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-09-23
Tisztelt Támogatott szervezetek!


Felhívjuk figyelmet arra, hogy a 2021/2022-es kérelmi felületen jóváhagyott programok elszámolásai már kizárólag elektronikus úton lesznek benyújthatóak az ellenőrző szervezet részére.
Az elektronikus kérelmi rendszer „Elszámolások” modulja aktiválásra került.
Az elektronikus elszámolással kapcsolatos felhasználói kézikönyv elérhető a http://hunbasket.hu/tao/2020/ honlapon.
Tájékoztatjuk továbbá a támogatott szervezeteket, hogy a korábbi támogatási időszakokban jóváhagyott és meghosszabbított programok esetében az elszámolás benyújtása kizárólag papír alapon lesz lehetséges.
Kérjük, hogy az elektronikus elszámolással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekkel Egyed Viktort keressék (egyed.viktor@hunbasket.hu, 06 30 999 1106).

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-06-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019-es, 2019/2020-as és a 2020/2021-es kérelmi rendszerben a 100%-os támogatási intenzitás alkalmazására, valamint a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcímre irányuló módosítási felületek elérhetőek.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-05-31
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a 2021-es naptári évre vonatkozó látványcsapatsport-támogatással kapcsolatban meghatározott keret teljes egészében lehívásra került, így további értesítésig az MKOSZ támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelmeket nem tud befogadni.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-04-08
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2020/21-es időszaktól bevezetésre került, hogy a sportfejlesztési programban végzett változtatásokat csak abban az esetben tudják beküldeni, ha az EKR-ben minden kiküldött dokumentum átvételre került.
A gyakorlatban az azt jelenti, hogy pl. a hiánypótlásokat nem elegendő a cégkapun keresztül átvenni, mert az alábbi rendszerüzenetet kapják: „A kérelmek beadási határideje lejárt!”
Amennyiben a dokumentumok az EKR rendszerben átvételre kerülnek, a hiánypótlás, módosítás, stb. beküldhetővé válik.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

MKOSZ Tao Jóváhagyás
2021-02-25
Tisztelt Sportszervezetek!

A TAO elektronikus kérelmi rendszerrel kapcsolatos bejelentéseiket, észrevételeiket a Flexinform Kft. ügyfélszolgálati portálján keresztül írásban is megtehetik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a portál TECHNIKAI jellegű kérdések megválaszolására szolgál, SZAKMAI kérdésekben továbbra is a szövetségi ügyintézőket keressék a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül.

Az Ügyfélszolgálati portálra egy gyors e-mailes regisztrációt követően lehet bejelentéseket tenni.

A portál használati útmutatúja a következő linkre kattintva érhető el: Használati útmutató

Az Ügyfélszolgálati portálhoz a linkeket a fejlécben található ikonokra kattintva érhetik el: Hibajelentés, Kérdés/Észrevétel, Kérés, Egyéb bejelentés.
2021-02-25
Tisztelt Sportszervezetek!

Az alábbiakban találhatják az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatókat.

Kérjük, olvassák el az ügyfélkapus regisztrációhoz tartozó tájékoztatót és az EKR Netlock tanúsítvány nélküli használat lehetőségéről szóló útmutatót.
Egyéb a tájékoztatóban szereplő hivatkozások:
Cégkapu adminisztráció segédlet
Rendelkezési nyilvántartás
SZÜF Magyarország

A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a civil szervezetek jegyzékében található sportszervezetek a rendelkezési nyilvántartáson keresztül nem tudnak meghatalmazást adni a civil szervezetek jegyzékének hiányosságai miatt, ahol ezen szervezetek adatai, köztük a hivatalos képviselőé tárolva vannak.

A civil szervezetek jegyzékében nincsenek tárolva a képviselők azon adatai, amely alapján a rendelkezési nyilvántartás el tudná végezni a rendelkezési nyilvántartásba KAÜ-vel azonosított személy összerendelését a civil szervezettel.

Így azon civil szervezetek képviselői, melyek NetLock tanúsítvány kiváltása nélkül szeretnének rendszerhasználati jogosultságot adni különböző személyeknek, kormányablakban, okmányirodákban tudnak meghatalmazást adni, rendelkezést tenni "TAO űrlapbenyújtás előkészítése" ügyben. A kormányablakban rendelkezést tenni a hivatalos képviselő vagy a hivatalos képviselő által adott, két tanúval aláírt meghatalmazással rendelkező személy tud személyazonosító igazolvány segítségével. Az ügyintézés gyorsítása érdekében alapító okiratot/bírósági bejegyzést vigyenek magukkal, de alapvetően adószám bemondásával az ügyintéző tudja ellenőrizni az ügyintézést kezdeményező személy jogosultságát az adott szervezet vonatkozásában.

Tisztelettel:

TAO Pályázati Iroda
2021-02-24
Tisztelt Sportszervezetek!


A 2021/22-es sportfejlesztési programokba az előző évi sportfejlesztési programok adatai közül több át lett emelve, előre kitöltve.
A hivatalos adataikon kívül, általában ezek szerkeszthetőek.


Felhívom a figyelmüket arra, hogy a sportfejlesztési program beadása előtt minden előzetesen kitöltött adatot ellenőrizzenek, és szükség esetén javítsanak!


Amennyiben a rendszer nem engedi az adatok javítását, kérem jelezzék a nadai.aina.marta@hunbasket.hu e-mail címen.


Tisztelettel:


MKOSZ Jóváhagyás